Tłumaczenia instrukcji obsługi i podręczników

Dobre tłumaczenie instrukcji obsługi i podobnych instrukcji jest niezbędne dla każdego zagranicznego importera i dla wszystkich firm produkcyjnych, które importują produkty z zagranicy. W większości produkty te są dostarczane z instrukcjami obsługi w języku obcym, które są w dużej mierze niezrozumiane przez lokalnych konsumentów.

Kupując określony produkt, każdy nabywca powinien otrzymać szczegółowe instrukcje dotyczące jego używania w swoim języku, aby uniknąć wszelkich nieporozumień lub szkód.

Instrukcje obsługi zawierają wiele terminów technicznych, które są specyficzne dla danej branży. Dlatego tłumacz musi znać zarówno język, jak i daną branżę. Musi opanować język i tematykę, w przeciwnym razie nieprawidłowe tłumaczenie może prowadzić do nieprawidłowych informacji o produkcie, nieprawidłowej konserwacji, niewłaściwego użytkowania, a w konsekwencji do szkód materialnych lub nawet obrażeń ciała.

Jak powinno wyglądać tłumaczenie instrukcji obsługi?

  • Powinno być krótkie,
  • zwięzłe,
  • zrozumiałe,
  • istotne terminologicznie i językowo,
  • dokładne.

Firma K&J Translations jest świadoma znaczenia odpowiedniej terminologii podczas tłumaczenia instrukcji obsługi oraz tego, że niewłaściwe użycie profesjonalnego słownictwa może potencjalnie zaszkodzić Twojej firmie i klientom. W ten sposób Twoja instrukcja obsługi zostanie przetłumaczona przez wykwalifikowanych i doświadczonych tłumaczy, którzy są ekspertami w określonej dziedzinie. Dzięki temu K&J Translations zapewnia również, że zadowolenie Twoich klientów pozostanie na wysokim poziomie, a ich lojalność wobec Ciebie wzrośnie.

Oprócz tłumaczeń instrukcji oferujemy również następujące usługi:

  • Dodatkowa korekta tekstu (zalecamy szczególnie, jeśli tekst jest przeznaczony do publikacji lub celów marketingowych).
  • Projekt graficzny przetłumaczonego tekstu (gdy format graficzny tłumaczenia musi być zgodny z formatem graficznym oryginalnego tekstu).

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami pod adresem info@kjtranslations.pl lub za pośrednictwem poniższego formularza.

Przesyłanie pliku
Bezpłatna
wycena