Tłumaczenia medyczne

Medycyna jest nauką, której celem jest zapobieganie i leczenie chorób oraz przywracanie ludzkiego zdrowia. Ojcem medycyny jest Hipokrates, starożytny grecki filozof, który wraz ze swoim przyjacielem Klaudiuszem Galenem położył podwaliny pod nowoczesne i racjonalne podejście do leczenia.

Obecnie medycyna dzieli się na trzy główne gałęzie. Pierwsza gałąź to podział na nauki ścisłe, takie jak anatomia, biochemia, biofizyka, fizjologia, genetyka i 13 innych dziedzin. Druga to podział na specjalizacje medyczne, które obejmują chirurgię i medycynę wewnętrzną. Ostatnią gałęzią podziału jest podział medycyny na dziedziny interdyscyplinarne, takie jak etyka medyczna, informatyka medyczna i medycyna sądowa.

Ponieważ same nazwy dziedzin medycznych brzmią dość skomplikowanie, można wyciągnąć uzasadniony wniosek, że teksty medyczne są dość złożone, głównie dlatego, że używana w nich terminologia jest w dużej mierze nieznana laikom.

Tak jak precyzja jest ważna w skomplikowanych operacjach chirurgicznych, tak samo ważna jest precyzja w tłumaczeniu dokumentacji medycznej, diagnoz, zaleceń dotyczących leków, protokołów klinicznych i innych ważnych tekstów medycznych. Niedokładne, niedbałe, a nawet nieprawidłowe tłumaczenia mogą mieć poważne konsekwencje medyczne i prawne, dlatego tłumaczenie musi być jasne, dokładne i jednoznaczne.

Dla tłumaczy teksty medyczne i farmaceutyczne są dużym wyzwaniem, ponieważ należą do najbardziej wymagającej dokumentacji, od której zależy ludzkie życie.

Tłumaczenia instrukcji użytkowania wyrobów medycznych i leków muszą być bezbłędne, dokładne i zgodne z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Ważne jest również, aby były one w pełni zrozumiałe dla wszystkich odbiorców, a także dla personelu medycznego, aby uniknąć potencjalnych problemów w leczeniu pacjentów.

Często teksty medyczne również wymagają tłumaczeń przysięgłych.

K&J Translations zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest tłumaczenie tekstów medycznych. Współpracujemy z tłumaczami, którzy znają terminy medyczne w językach źródłowych i docelowych, nazwy chemiczne leków oraz terminy łacińskie i greckie dotyczące diagnoz i chorób.

Oprócz tłumaczeń tekstów medycznych oferujemy również następujące usługi:

  • Dodatkowa korekta tekstu (zalecamy szczególnie, jeśli tekst jest przeznaczony do publikacji lub celów marketingowych).
  • Projekt graficzny przetłumaczonego tekstu (gdy format graficzny tłumaczenia musi być zgodny z formatem graficznym oryginalnego tekstu).

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami pod adresem info@kjtranslations.pl lub za pośrednictwem poniższego formularza.

Przesyłanie pliku
Bezpłatna
wycena