Tłumaczenia poświadczone (uwierzytelnione) są wykonywane przez tłumaczy przysięgłych wpisanych na listę Ministerstwa Sprawiedliwości. Tłumacz przysięgły przetłumaczy tekst, gwarantując swoją pieczątką oraz podpisem zgodność tłumaczenia z oryginałem. Tłumaczenie poświadczone jest nieodłącznie związane z oryginałem