W skład kosztów tłumaczenia wchodzi zarówno tłumaczenie, jak i jego końcowa weryfikacja. Tłumaczenie zostanie wykonane przez tłumacza będącego specjalistą w danej dziedzinie i kombinacji języków. Następnie tekst zostanie zweryfikowany przez rodzimego użytkownika lub osobę znającą język docelowy na poziomie natywnym.