Chodzi o synonimy opisujące standardową jednostkę tłumaczeniową. Jedna strona normatywna zawiera 250 słów lub 1500 znaków bez spacji.