Tłumaczenia poświadczonego zwykle potrzebują akty urodzenia i małżeństwa, zaświadczenia (potwierdzenia osiągniętego wykształcenia, zaświadczenia o niekaralności), świadectwa, dyplomy i certyfikaty, poświadczenia, wypisy z rejestrów sądowych, dokumenty handlowe, oficjalne pisma (z urzędów, sądów), zaświadczenia lub sprawozdania lekarskie, dokumentacja prawna, itd.